FÒRUM DE DEBAT-APORTACIÓ D’IDEES

REGLES DE PARTICIPACIÓ
1. Els comentaris han de tenir relació amb la pregunta esmentada.
2. Es desestimarà qualsevol comentari que atenti contra els drets humans, animals així com que siguin discriminatoris en raó del  gènere, país d’origen, orientació sexual.